• Tweet This!
  • Digg it!
  • Add to Delicious!
  • Share on Facebook!
  • Share on Reddit!
  • Stumble it
  • Add to Technorati Favorites
  • Subscribe by RSS

Dierenwelzijn

koeWelzijn is een breed begrip dat altijd gebruikt werd wanneer men de toestand of de gemoedstoestand van mensen wilde omschrijven. Sinds een paar jaar wordt deze term ook gebruikt voor dieren. Het welzijn van dieren en dierenwelzijn zijn een begrip geworden. Maar wat moeten we ons er onder voorstellen? Of hoe bereiken we dat dieren zich goed en lekker voelen?

Voedsel

Dieren vormen een belangrijk deel van onze planeet. Ze zijn er om de planeet mee te onderhouden. Om mensen als vriend ter zijde te staan. Om als voedsel te dienen. Knuffelbeesten zullen minder snel voedsel worden dan dieren op afstand. Voor veel mensen geldt dat ze niet willen weten hoe vlees tot stand komt. Ondanks de informatie die er bestaat weten mensen vaak niets over kistkalveren of plofkippen totdat er een grootse actie wordt opgezet. Zelfs dan is een fors deel niet geïnteresseerd in het welzijn van de dieren, maar in goedkoop vlees.

e3c81647-0f26-46be-af85-280797eb3cec_bio industrie_opt 600pxMilieu

De intensieve veehouderij is bepaaldelijk niet duurzaam. Het kost een enorme hoeveelheid aan granen en water om beesten te fokken voor consumptie. Daarnaast is er te weinig weidegrond om alle dieren heerlijk en uitgebreid te laten dartelen en grazen. Dus zijn er allerlei andere manieren van veeteelt verzonnen, die niet altijd stroken met het dierenwelzijn.

Wat nu?

De vraag is welke weg we op moeten of zullen gaan. Er zijn verschillende visies. De een gaat uit van de noodzaak om voldoende en betaalbaar voedsel te produceren. Daarin past het welzijn van dieren nauwelijks. Het is fnuikend om een boer over dierenwelzijn te horen praten die 25.000 kippen in een schuur heeft rondlopen die binnen 6 maanden geslacht zullen worden.
Een andere visie wordt gevormd vanuit het gegeven dat een dier recht heeft op een fatsoenlijk leven en er dus geen legbatterijen of kistkalveren mogen zijn. Dit uitgangspunt kijkt niet naar voldoende voedsel en accepteert duurder vlees.


Een derde weg vindt men binnen de biologische veeteelt, die beide stromingen tracht te combineren. Wel goed omgaan met de dieren, maar ook proberen voldoende vlees tegen een betaalbare prijs te leveren. Deze laatste aanpak wint aan terrein. Omdat mensen en weten dat de dieren niet onnodig gekweld zijn en omdat men weet dat ze niet met allerlei preparaten bewerkt zijn om snel dikker te worden. Dus zowel het welzijn van de dieren als van de mensen staat hier behoorlijk voorop. Nou de consument nog leren dat iedere dag vlees slecht is voor hemzelf, voor de dieren, voor het milieu en op den duur onhaalbaar zal blijken te zijn.