• Tweet This!
  • Digg it!
  • Add to Delicious!
  • Share on Facebook!
  • Share on Reddit!
  • Stumble it
  • Add to Technorati Favorites
  • Subscribe by RSS

Geldkwestie

Winstbejag maakt dieren en dus ook mensen letterlijk ziek. Doordat men winst voorop zet en al het andere daaraan ondergeschikt maakt worden dieren ziek, die vervolgens mensen ziek maken. De BSE crisis is daarvan een heel negatief voorbeeld. Uit winstbejag kregen runderen gemalen karkas van andere runderen onder hun voedsel gemengd. Zo ontstond runder kannibalisme dat weer voor ziektes zorgde en uiteindelijk mens en dier opzadelde met Creutsfeld Jacobs ofwel BSE. Het lijkt alsof we het onder de knie hebben, maar wie weet hoe snel het weer kan uitbreken.

 

VogelgriepVogelgriep

Een ander negatief voorbeeld is de vogelgriep die regelmatig de kop opsteekt. Met name de zeer intensieve en bepaald niet hygiënische wijze waarop in Azië met kippen, kalkoenen, eenden en andere vogels wordt omgegaan hebben er aan bijgedragen dat deze zeer ernstige en gevaarlijke ziekte kon ontstaan. Door de intensieve wijze waarop het westen kippen en ander gevogelte op een hoop propt is de overdracht makkelijk te realiseren, waardoor de ziekte ook hier snel om zich heen kan grijpen. Dat geldt op een ander niveau voor de Q-koorts en voor de varkenspest.

Duurzaam

Al deze ziektes kan men onder controle houden wanneer men bereid is anders te produceren en dieren niet alleen te zien als een snel vol te proppen bonk op twee of vier poten, maar als levend wezen. Door anders om te gaan met de dieren en meer tijd te nemen voor een normale groei, een buitenleven en een leven zonder toevoeging van hormonen besparen we de dieren veel leed. Besparen we de mensen veel ziektes of kansen op ziektes, zoals de groeiende immuniteit voor penicilline. Het vlees zal in prijs stijgen. Dat is de prijs die we zullen moeten betalen voor meer dierenwelzijn, minder vervuiling van het klimaat, minder verbruik van kostbare goederen en kostbaar water en voor gezondere voeding, want dat zal de uitkomst zijn van duurzaam produceren.
De vraag is niet of we dat kunnen. De vraag is wanneer we ermee starten en hoe we komende generaties leren dat het ook anders, gezonder, duurzamer en beter kan. Er zal heel wat tegenstand te overwinnen zijn.