• Tweet This!
  • Digg it!
  • Add to Delicious!
  • Share on Facebook!
  • Share on Reddit!
  • Stumble it
  • Add to Technorati Favorites
  • Subscribe by RSS

Hoe voorkomen we dat de vis opraakt?

 

Is vis eten de oplossing? Niet als de vis letterlijk het vlees vervangt. Wel als men bereid is om en vis te eten die milieuvriendelijk wordt gevangen, die verantwoord wordt gevangen of geteeld en die niet over de hele wereld wordt gesleept om hier op tafel te komen.
Een voorbeeld. In Australië ligt een enorm Nederlands schip dat vis wil vangen in de Australische wateren. Het is zo immens dat alleen dit schip zowat de helft van de quota die voor de visvangst in Australië gelden weg vangt. Gelukkig krijgt men, tot nu toe, geen toestemming om te vissen.

Verantwoord
Verantwoord omgaan met ons milieu en inzetten op duurzaamheid wordt door twee belangrijke factoren bepaald. Op de eerste plaats door de politiek, die moet beslissen wat wel en niet kan. Wat wel en niet verantwoord is. Dat betekent dus niet dat de politiek aan de ene kant quota vaststelt voor de visvangst en aan de andere kant subsidies geeft om nog grotere en nog effectievere trawlers te laten bouwen. Het is het een of het ander.

overbevissingVerantwoord vis vangen betekent dat er geen sleepnetten meer mogen worden gebruikt. Dat visfabrieken, zoals met name de Japanners die kennen worden verboden. De andere factor zijn wij. Willen we vis eten dan zullen we moeten kiezen tussen of alles maar leegvissen of intensieve visteelt. Of, en dat is de andere kant, meer betalen voor de vis die we eten omdat die verantwoord is gevangen. Omdat die verantwoord is gekweekt. Omdat die in de eigen regio is gekweekt of gevangen. Omdat de oceanen worden schoongemaakt en alle puin en plastic die er nu in rondzwemt en de vissen bedreigt wordt weggehaald. Omdat we de vissen de kans geven eerst te groeien vooraleer we ze wegvangen. Omdat we de vissen ook gunnen in de oceaan te zwemmen en hun werk te doen. Dat ze dus niet alleen voor onze consumptie bestemd zijn.

Weigeren
Willen we duurzame(re) visvangst dan moeten we als consument duidelijker worden. Geen vis meer eten zonder keurmerk. Hoe weet ik dat de visboer zulke vis verkoopt? Door de regering en het parlement te vragen om een keurmerk in te stellen dat de visboer ook moet gebruiken en waarop hij, zowel als de industrie, streng wordt gecontroleerd. Zo onstaat langzaam meer zekerheid. Begin met de visboer te vragen of de vis die je wilt kopen verantwoord gevangen is. Aarzelt hij, denk dan na of je die vis wel moet kopen. Zo beginnen we stapje voor stapje de industrie te dwingen duurzamer te produceren.
Overigens kan men dat ook bij de slager doen bij het kopen van vlees!

Tags: , ,

 
 
 

Reacties zijn gesloten..