• Tweet This!
  • Digg it!
  • Add to Delicious!
  • Share on Facebook!
  • Share on Reddit!
  • Stumble it
  • Add to Technorati Favorites
  • Subscribe by RSS

Mestoverschot

 

Wat doen we met al die mest?
Intensieve veeteelt zorgt voor veel mest. Dat is inmiddels een groot probleem geworden, waarvoor men ondanks scherpere maatregelen en wetgeving nog steeds niet een afdoend antwoord heeft gevonden. Er leven in ons land meer varkens en kippen dan mensen. Daarnaast zijn er nog miljoenen koeien, kalkoenen, eenden, nertsen en paarden te vinden. Al die dieren creëren mest. Wat moeten we er mee?

foto-dwp-dwp_003-250x250Oplossing
Er is een oplossing die tot nu toe slechts mondjesmaat wordt toegepast. Door mest in grote gesloten opslagtanks te verzamelen kan men het methaangas dat ontstaat afvangen en of gebruiken om turbines aan te drijven, waardoor elektriciteit ontstaat of omvormen naar groen gas en gebruiken om de CV te laten branden. Het groene gas is aan een opmars bezig, die net begonnen is. Niet alleen is deze manier van verwerken veel milieuvriendelijker dan alles maar op de landbouwgronden verspreiden. Het heeft twee bijkomende positieve effecten, namelijk er wordt op innovatieve wijze duurzame energie opgewekt en het aanwezige aardgas raakt minder snel op.

Lonend
Natuurlijk moet het lonen om een dergelijke installatie op het erf te zetten. Dat wordt allemaal goedkoper als meer verbruikers overstappen op groen gas, want als de vraag toeneemt moet men de productie bevorderen. Dat maakt het voor boeren en energiebedrijven aantrekkelijker om te investeren. Zo kunnen we het mestprobleem een positieve draai geven en gebruiken om op duurzame wijze aan energie te komen.

Tags: , , , ,

 
 
 

Reacties zijn gesloten..