• Tweet This!
  • Digg it!
  • Add to Delicious!
  • Share on Facebook!
  • Share on Reddit!
  • Stumble it
  • Add to Technorati Favorites
  • Subscribe by RSS

Productie biosgas voor veel boeren te duur

 

In ons artikel over mest werd al aangegeven de productie van biogas een goede oplossing is voor het mestprobleem. Biogas is een vorm van groene energie die zowel voor het mestprobleem als voor het energieprobleem een oplossing biedt. Toch is er nog één probleem, het vergisten van mest is op dit moment voor veel boeren in Nederland simpelweg te duur.

Het gebruik van biogas voor het opwekken van elektriciteit en warmte heeft veel potentieel. Met alle mest die in Nederland wordt geproduceerd zou er op dit moment ongeveer 10 miljard kubieke meter biogas per jaar kunnen worden geproduceerd. Dit komt neer op ongeveer een vijfde van de hoeveelheid aardgas die we in Nederland jaarlijks verbruiken en daarbij zijn we ook van de mest, die onder andere methaan bevat, verlost.

Aardgasbalans; aanbod en verbruik

Aardgasbalans; aanbod en verbruik

Verwerken is duur

Een probleem is echter dat het verwerken van mest een vrij duur proces is. Er moet ten eerste een dure vergistingsinstallatie worden aangeschaft en daarnaast is het produceren van biogas ook niet gratis. Er zijn naast verschillende soorten mest ook nog plantaardige materialen benodigd. Tot slot zal de boer ook nog rekening moeten houden met een hoge belasting op het eindproduct en het feit dat de uiteindelijke prijs nooit hoger kan zijn dan de tarieven die energieleveranciers hanteren.

Hoge belastingen

Er gaat per kWh geproduceerde stroom namelijk ongeveer 10 eurocent naar de regering. En hoewel deze belasting in de beginperiode terug wordt gegeven aan de boer, zal de boer deze subsidie uiteindelijk verliezen en op dat moment beginnen de problemen. De productie van biogas is niet langer rendabel en in veel gevallen moet de boer de vergistingsinstallatie sluiten. Erg jammer, vooral wanneer je bedenkt dat bedrijven die veel energie verbruiken juist nauwelijks energiebelasting betalen terwijl zij geen bijdrage leveren aan een beter milieu. TU Delft liet onlangs weten onderzoek te doen naar de optimalisatie van anaerobe vergisting om de biogasproductie rendabel te maken.

biogas-verwerken

Biogas productieproces

Tags: , , ,

 
 
 

Reacties zijn gesloten..